1. Informacje ogólne

Grupa KIRCHHOFF Automotive / KIRCHHOFF cieszy się z Państwa zainteresowania naszą firmą. Podchodzimy bardzo poważnie do ochrony Państwa danych osobowych i niniejszym informujemy Państwa o rodzaju i zakresie zbieranych przez nas danych osobowych podczas korzystania z naszych stron internetowych. Poniższe oświadczenie o ochronie danych osobowych dotyczy stron internetowych www.kirchhoff-automotive.com i  www.kirchhoff-group.com, jak również ich subdomen i zawartości online na Facebooku, LinkedIn, Xing i Youtube.

Korzystanie z naszej strony internetowej jest zasadniczo możliwe bez podawania danych osobowych. Zbieranie danych osobowych (np. nazwisko, adres lub adresy e-mail) na naszej stronie internetowej odbywa się w możliwie największym stopniu na zasadzie dobrowolności. Dane te nie będą przekazywane stronom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.

Pragniemy zwrócić uwagę, że przekazywanie danych w Internecie (np. komunikacja za pomocą poczty elektronicznej) może mieć luki w zakresie bezpieczeństwa. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Niniejszym wyraźnie zabrania się korzystania przez osoby trzecie z danych kontaktowych opublikowanych w ramach obowiązku umieszczania stopki redakcyjnej w celu przesyłania niezamówionych materiałów reklamowych i informacyjnych. Administratorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku niezamówionego przesłania informacji reklamowych, np. poprzez wiadomości spam.

Wszelkie dane osobowe są zbierane, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych.

 

2. Nazwisko i adres osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, przepisów o ochronie danych osobowych obowiązujących w krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochronnym jest KIRCHHOFF Automotive GmbH. Dane kontaktowe można znaleźć w stopce redakcyjnej.

 

3. Nazwisko i adres inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych jest
Zewnętrznie

VIA Consult GmbH, Mr. Kunde
Martinstrasse 25
57462 Olpe

+49 (2761) 83668 – 0
datenschutz@via-consult.de

Polski kontakt:
Klaudia Kucharska – Inspektor Ochrony Danych KIRCHHOFF Polska Sp. z o.o
Kontakt: iod24@agileo.it lub 48 885286000

Wszystkie pytania i sugestie dotyczące ochrony danych osobowych można w dowolnym momencie kierować bezpośrednio do naszego inspektora ochrony danych osobowych.

 

4. Cookies i pliki dziennika serwera

Na stronach internetowych KIRCHHOFF Automotive / Grupy KIRCHHOFF wykorzystywane są pliki cookie. Pliki cookies to pliki tekstowe, które są umieszczane i zapisywane w pamięci komputera za pomocą przeglądarki internetowej.

Zastosowanie plików cookie pozwala przeglądanym stronom internetowym i serwerom na odróżnienie przeglądarek danej osoby od innych.

Dzięki zastosowaniu plików cookie KIRCHHOFF Automotive / Grupa KIRCHHOFF może poprawić komfort użytkowania strony internetowej i świadczyć usługi, które nie byłyby możliwe bez stosowania plików cookie. Przykładowo, użytkownik strony internetowej, która korzysta z plików cookie, nie musi przy każdej wizycie na stronie ponownie wprowadzać swoich danych dostępowych, ponieważ odbywa się to za pośrednictwem strony internetowej i pliku cookie zapisanego w systemie komputerowym użytkownika.

Zmiana ustawień danej przeglądarki internetowej może uniemożliwić stosowanie plików cookie na wszystkich stronach internetowych. Pliki cookie, które już zostały skonfigurowane, mogą zostać usunięte. Opcja ta jest dostępna we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych, ale funkcjonalność strony internetowej może jest wówczas częściowo ograniczona.

Ze względów technicznych generowane są również tzw. pliki dziennika serwera. W plikach tych dostawca usług hostingowych przechowuje dane techniczne (np. typ i wersję przeglądarki, używany system operacyjny, czas zgłoszenia, adres IP itp.), które są automatycznie przesyłane do niego przez przeglądarkę. Powyższe dane nie są powiązane z innymi danymi, w związku z czym nie jest możliwa identyfikacja danych osobowych użytkownika.

 

5. Cel gromadzenia i (jeśli dotyczy) przekazywania danych

Gromadzenie danych osobowych przez nas jest możliwe tylko wtedy, gdy przekażą je Państwo dobrowolnie, na przykład w ramach złożenia zapytania lub rejestracji. Dane są wprowadzane w obszarach opisanych poniżej:

Formularz kontaktowy

Formularz kontaktowy oferuje osobie zainteresowanej możliwość wysłania zapytania bezpośrednio do KIRCHHOFF Automotive. Zgodnie z przepisami prawnymi na stronie internetowej znajdują się również informacje (np. w stopce), które umożliwiają szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą (np. poprzez adres e-mail). Przy wysyłaniu zaproszenia na targi lub inne wydarzenia prosimy o podanie swoich danych w formularzu rejestracyjnym. Dane te wykorzystujemy wyłącznie w celu planowania wizyt i ewentualnie w celu rezerwacji biletów wstępu. Dane osobowe przekazane przez osobę, która skontaktuje się z Państwem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, zostaną zapisane automatycznie. Przesłane przy tej okazji dane będą przechowywane w celu ich przetwarzania lub skontaktowania się z daną osobą. W większości przypadków wysyłane wiadomości e-mail są dostarczane do skrzynek pocztowych poszczególnych działów lub do przedstawicieli lub asystentów kadry kierowniczej. Dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim spoza spółek Grupy, chyba że jest to konieczne do celów przetwarzania danych.

Wyznaczanie trasy za pomocą Google Maps

Na naszej stronie internetowej używamy usługi „Google Maps”. Google Maps to usługa firmy Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Podmiotem odpowiedzialnym jest Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia. Google gromadzi dane na temat korzystania z funkcji mapy przez odwiedzających strony internetowe. Dane te mogą być przetwarzane w USA. Politykę prywatności Google można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=de oraz dodatkowe warunki korzystania z Google Maps: https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html

Złożenie podania

W odniesieniu do przetwarzania danych osobowych w kontekście procesu składania podań opracowano dodatkową politykę prywatności, z którą można zapoznać się przed przesłaniem danych.

 

6. Korzystanie z Google Analytics

Niniejsza strona korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej Google Inc. („Google”). Podmiotem odpowiedzialnym jest Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia. Google Analytics korzysta z „cookies”, czyli plików tekstowych zapisywanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania tego, w jaki sposób użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są z reguły przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywowania anonimizacji IP na tej stronie internetowej, Państwa adres IP będzie skracany przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym przed przesłaniem o serwera.

Pełny adres IP jest przekazywany i skracany na serwerze Google w USA jedynie w wyjątkowych przypadkach. W imieniu administratora tej strony internetowej Google będzie wykorzystywał te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia dalszych usług na rzecz administratora strony internetowej w związku z korzystaniem z witryny i Internetu. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Użytkownik może odmówić zgody na korzystanie z plików cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności strony może okazać się niemożliwe. Ponadto mogą Państwo uniemożliwić zbieranie danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP) do Google oraz przetwarzanie tych danych przez Google, poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki do przeglądarki, która znajduje się tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout..

Więcej informacji w tym temacie można znaleźć tutaj: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de lub http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (ogólne informacje o Google Analytics i ochronie danych). Pragniemy podkreślić, że na tej stronie internetowej Google Analytics został rozszerzony o kod „gat._anonymizeIp();” w celu zagwarantowania anonimowości zbioru adresów IP (tzw. maskowanie adresów IP).

 

7. Obecność w mediach społecznościowych

Prowadzimy konta w sieciach społecznościowych w celu umożliwienia komunikacji z zainteresowanymi stronami i aktywnymi tam użytkownikami oraz informowania ich o naszej aktywności.

Dane użytkowników mogą być przetwarzane przez dostawcę usług poza Unią Europejską. Jest to związane z możliwym ryzykiem dla użytkowników, ponieważ egzekwowanie ich praw może być utrudnione.

Z reguły dostawca usług przetwarza dane użytkowników do celów badania rynku i reklamy. Aktywność użytkowników może być na przykład wykorzystywana do umieszczania na tych portalach i poza nimi reklam, które mogą odpowiadać ich zainteresowaniom. W tym celu pliki cookie są zazwyczaj zapisywane na komputerach użytkowników. Dane mogą być również zapisywane w profilach użytkowników niezależnie od używanych urządzeń (zwłaszcza jeśli użytkownicy mają konta na danych portalach i są na nich zalogowani).

Poniżej podajemy informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez nas w ramach oferowanych przez nas usług online. W decyzji z dnia 5 czerwca 2018 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości potwierdził wspólną odpowiedzialność dostawców usług i administratora strony.

Strona w portalu społecznościowym, którą Państwo odwiedzają, daje Państwu możliwość zareagowania na nasze wypowiedzi, skomentowania ich, samodzielnego zamieszczenia wpisu i wysłania do nas prywatnych wiadomości z osobistymi uwagami. Podane przez Państwa w związku z tym dane, które są dla nas dostępne (np. nazwa użytkownika, zdjęcia, zainteresowania, dane kontaktowe), będą przez nas wykorzystywane wyłącznie w celu komunikacji z klientami. W naszym interesie leży udostępnienie Państwu platformy, na której będziemy wyświetlać aktualne informacje i za pomocą której będą mogli Państwo kierować do nas swoje zapytania, a my będziemy mogli odpowiedzieć na nie tak szybko, jak to możliwe.

Poza podstawowymi funkcjami strony nie dokonujemy dalszego przetwarzania danych. Należy podkreślić, że dostawca usług może korzystać z narzędzi monitorujących i plików cookie, niezależnie od sposobu, w jaki korzystamy ze strony.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych oraz możliwości zgłoszenia sprzeciwu (opt-out), odsyłamy do informacji opublikowanych przez dostawców usług.

W przypadku wniosków o udzielenie informacji i dochodzenie praw użytkownika przypominamy, że można je najskuteczniej egzekwować bezpośrednio od dostawców usług. Jedynie dostawcy usług mają dostęp do danych użytkowników i mogą bezpośrednio podejmować odpowiednie działania i udzielać informacji. Jeżeli mimo to potrzebują Państwo dodatkowego wsparcia, prosimy o kontakt z nami.

 

8. Podstawa prawna przetwarzania danych

Uzyskanie zgody na określone procesy przetwarzania opiera się na art. 6 I lit. a RODO. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zawartej umowy, np. dostawy produktów lub do podjęcia działań poprzedzających zawarcie umowy, np. w przypadku zapytań, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. b RODO. Jeżeli nasza firma podlega obowiązkowi prawnemu, który wymaga przetwarzania danych osobowych, np. w celu wypełnienia obowiązków podatkowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. c RODO. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych nie jest oparte na żadnej z wyżej wymienionych podstaw prawnych, wówczas odbywa się ono w celu zabezpieczenia uzasadnionego interesu naszej firmy (poprawa wyników działalności gospodarczej). Zawsze upewniamy się, że nie stoi temu na przeszkodzie żaden uzasadniony interes osób zainteresowanych, który byłby nadrzędny w stosunku do naszego interesu.

 

9. Okres przechowywania danych osobowych

W przypadku wysyłania aplikacji do KIRCHHOFF Automotive prosimy zwrócenie uwagi na dodatkowe oświadczenie o ochronie danych osobowych dla aplikacji w sekcji „Kariera” w celu uzyskania informacji na temat okresu przechowywania.

Wiadomości e-mail przesłane za pomocą formularza kontaktowego zostaną odebrane przez odpowiednie skrzynki pocztowe i zarchiwizowane na czas nieokreślony.

Państwa dane, które są przechowywane w trakcie korzystania z naszych portali społecznościowych, zostaną – w miarę naszych możliwości – usunięte po zakończeniu korzystania z witryny.

 

10. Prawo do informacji i odwołania zgody na przetwarzanie danych, prawo do reklamacji i prawo do przekazywania, ograniczenia przetwarzania, sprostowania i usuwania danych

Użytkownik w dowolnym momencie ma prawo do uzyskania informacji o przechowywanych przez nas danych dotyczących jego osoby i celu ich przechowywania. W każdej chwili mogą Państwo pisemnie odwołać swoją zgodę na przechowywanie lub wykorzystanie Państwa danych osobowych. Poza prawem do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, mają Państwo prawo do ich sprostowania, jak również do ograniczenia ich przetwarzania i ich zablokowania lub usunięcia.

Przysługuje Państwu prawo do składania skarg do właściwego organu nadzorczego (dla NRW: Krajowy Komisarz ds. ochrony danych osobowych i wolności informacji Nadrenii Północnej-Westfalii w Düsseldorfie). Ponadto mają Państwo prawo do otrzymania przekazanych danych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych można się z nami skontaktować również bezpośrednio (biuro odpowiedzialne: patrz stopka). W przypadku wszelkich pytań i wniosków o udzielenie informacji, podań lub skarg mogą Państwo zwrócić się bezpośrednio do naszych zewnętrznych inspektorów ochrony danych osobowych.

 

11. Bezpieczeństwo

KIRCHHOFF Automotive / Grupa KIRCHHOFF stosuje techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony udostępnionych przez użytkownika danych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych.

Stosowane przez nas środki bezpieczeństwa są nie tylko stale ulepszane wraz z rozwojem technologicznym, ale także chronione przez zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISMS).

 

12. Zgłaszanie nieprawidłowości

Na naszej stronie internetowej w zakładce „Ład korporacyjny” > „Kodeks Zachowań” opisano i przedstawiono sposób zgłaszania nieprawidłowości. Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Możliwe są również zgłoszenia anonimowe. Osoba zgłaszająca może jednak dobrowolnie podać swoje dane identyfikacyjne, aby otrzymać informację zwrotną. Zgłoszenie jest przesyłane bezpośrednio do uprawnionego przedstawiciela KIRCHHOFF Automotive (Globalnego Eksperta ds. Zgodności, Delegata ds. Zgodności, Dyrektora Zarządzającego, odpowiedzialnego kierownika) lub do Rzecznika ds. Naruszeń Etyki Biznesu – Ombudsmana (zewnętrznego prawnika).

Zgłoszenia zazwyczaj zawierają dane o tożsamości osoby (osób) biorącej/biorących udział w zgłoszonym zdarzeniu, jak również tożsamości osoby zgłaszającej w przypadku zgłoszeń nieanonimowych. Zbieranie danych osobowych innego rodzaju odbywa się tylko wtedy, gdy jest to konieczne do realizacji celu, co zatem jest prawnie dopuszczalne.

Przetwarzanie danych osobowych zarówno osoby zgłaszającej nieprawidłowość (zgłoszenie nieanonimowe), jak i osoby biorącej udział w zgłoszonym zdarzeniu, służy zapobieganiu łamania prawa oraz prowadzeniu postępowania wyjaśniającego w sprawie zgłoszonej nieprawidłowości w interesie strony poszkodowanej.

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6. ust.  1 f) RODO. Uzasadnionym interesem jest tutaj zachowanie zgodności – zgodności procesów w Kirchhoff Automotive oraz umożliwienie przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego w sposób równy i uczciwy.

W przypadku potwierdzenia zgłoszenia, informacja o tym zostanie przekazana odpowiedzialnemu kierownikowi i/lub Kierownikowi działu kadr. Możliwe jest, że dane osobowe zostaną również przesłane do organów państwowych, np. do prokuratury lub sądu. W przypadku naruszenia mającego wpływ na organizację w skali globalnej, dane osobowe zostaną przekazane do Globalnego Eksperta ds. Zgodności w Niemczech lub do krajów, w których KIRCHHOFF Automotive prowadzi działalność i  w których postępowanie wyjaśniające może mieć miejsce. We wszystkich innych przypadkach dane osobowe nie są przekazywane do krajów trzecich. Odbiorcy mają dostęp jedynie do informacji niezbędnych do realizacji ich zadań.

Okres przechowywania danych osobowych osoby biorącej udział w zgłoszonym zdarzeniu zależy od konkretnych okoliczności: dane osobowe zostaną usunięte, jeżeli nie ma wstępnego podejrzenia lub jeżeli zgłoszenie zostanie uznane za bezzasadne, gdy tylko odpowiednie ustalenia zostaną dokonane. Jeżeli wewnętrzne postępowanie wyjaśniające potwierdzi zgłoszenie, dane osobowe zostaną usunięte w momencie, gdy wszystkie środki prawne zostaną wyczerpane. Adnotacje wynikające z przeprowadzonego postępowania zawarte w aktach osobowych zostaną usunięte w terminie mającym zastosowanie do akt osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych (nieanonimowego) sygnalisty (osoby zgłaszającej naruszenia) odpowiada okresowi przechowywania danych dla danego postępowania zgodnie z poprzednim akapitem.

Jeżeli osoba zgłaszająca celowo przekazuje nieprawidłowe lub zniesławiające informacje, zapisy o okresach dot. usuwania danych stosuje się odpowiednio w odniesieniu do postępowań wyjaśniających w sprawie uchybień osoby zgłaszającej nieprawidłowości.

Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane, są objęte ochroną w rozumieniu Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Zastosowanie znajdują prawa przysługujące osobie, której dane dotyczą (art. 15-21 RODO).